EFFECTIEVE AMBULANTE BEHANDELING

MeerGezinsDagBehandeling
eetstoornissen

MeerGezinsDagBehandeling (MGDB): een effectieve ambulante behandeling voor jongeren met een eetstoornis en hun ouders. Ongeacht de ernst van de eetstoornis. In een groep met meerdere gezinnen.

MGDB V (Volwassenen) is een aangepaste vorm voor (jong) volwassenen met een eetstoornis en hun naasten.

Multi Family Therapy

MGDB

MGDB is de Nederlandse variant van MFT (Multi Family Therapy). MGDB is gebaseerd op het werk van Eia Asen en Michael Scholz (2009, 2010). Met hun ideeën en met hun toestemming is in 2010 voor Rivierduinen Eetstoornissen Ursula door Sonja Fleminger en Saskia Vermeulen een volwaardig en op zichzelf staand ambulant behandelprotocol geschreven voor jongeren met een eetstoornis. MGDB/MFT is volgens de Zorgstandaard Eetstoornissen één van de drie voorkeursbehandelingen voor jongeren met een eetstoornis. Niet alleen de jongere wordt bij de behandeling betrokken, maar ook de ouders worden betrokken. Net als in Family Based Treatment spelen ouders in deze benadering een centrale rol in het herstel van de eetstoornis, zoals ook uitgedragen wordt in het zeer leesbare boek voor ouders, ‘Ouders als Bondgenoot’ (Lock & LeGrange, 2011).

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de kracht van lotgenotencontact door ouders en jongeren samen te brengen in een groep en hen te stimuleren gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden de eetstoornis in te perken en de jongeren hun stem terug te geven. Eerst in de groep en vervolgens thuis wordt in het dagelijks leven geoefend met het loslaten van de eetstoornis. Ouders leren hoe hun kind te helpen herstellen en te coachen richting een gezonde ontwikkeling. Broertjes en zusjes doen niet actief mee in de behandeling, maar krijgen wel aandacht. De jongeren zelf krijgen de steun die ze nodig hebben om te herstellen.

In een groep met lotgenoten hervinden ouders hun kracht, hervinden jongeren hun autonomie en verliest de eetstoornis terrein. De behandeling is ambulant, hele dagen, zodat ter plekke geoefend kan worden, met gebruikmaking van de dynamiek van de groep en van leertheoretische, systemische en cognitief gedragstherapeutische kennis.

Voor (jong)volwassenen is er sinds 2015 een apart protocol ontwikkeld. De MGDB V, met de V van Volwassen, wordt met succes toegepast, ook bij ernstiger problematiek. De (jong)volwassenen kiezen zelf met wie ze willen deelnemen aan de behandeling. Vaak zijn het ouders of partners, maar soms ook een broer, zus of vriendin. Deze behandeling is voor het eerst beschreven in Handbuch der Multifamilientherapie van Asen en Scholz, 2017.

In de (jong)volwassenen groep staat de samenwerking centraal; van het leren erkennen en herkennen van de eetstoornis, via het in gesprek gaan over, naar het samen aan de slag en hoe dan. Het zwijgen over de eetstoornis en het isolement als gevolg daarvan wordt doorbroken. Naasten leren wat het beste helpt en wat niet. Er wordt grondig stilgestaan bij wat eenieder nodig heeft om te kunnen veranderen.

Scholing en publicaties

Nederlandstalig protocol en opleiding

In 2022 zijn beide protocollen (voor jongeren en (jong)volwassenen) gereviseerd en opnieuw uitgegeven.

In najaar 2022 start de eerste MGDB-scholing voor behandelaren, die werken met jongeren met een eetstoornis. Behandelaren leren binnen de eigen organisatie een MGDB groep op te zetten en te begeleiden. Zij leren ook hoe jongere en ouders voor deze behandeling te motiveren. Er wordt gebruik gemaakt van het recent gereviseerde protocol.

Werken met het protocol blijkt een grote uitdaging voor hulpverleners. Voor de behandelaren is het ambulant behandelen van kinderen en adolescenten met een eetstoornis, zeker bij een ernstige eetstoornis vaak ingewikkeld en zwaar. Ook het samenwerken met de ouders, zonder de zorg van hen over te nemen, en hen weer leren vruchtbaar samen te werken met hun kind is, als er sprake is van een eetstoornis, geen sine cure. Eetstoornissen zijn soms levensbedreigend en maken ouders, familie, artsen en andere betrokkenen machteloos en angstig. Het appèl op de hulpverlening om de zorg over te nemen is heel groot. En tegelijkertijd helpt dat overnemen niet. Ouders kennen hun kind doorgaans het beste en weten wat hun kind kan helpen om beter te worden, al denken ze vaak het niet meer te weten. Veranderingen die thuis in de eigen omstandigheden plaats vinden beklijven beter. De omgeving kan direct mee veranderen en leert alert te zijn en te blijven op de symptomen van een eetstoornis. Ouders kunnen hun kracht als ouder weer hervinden en worden niet nog machtelozer dan ze zich al voelen en daarmee afhankelijk van de hulpverlening. 

Het werken met meerdere jongeren met een eetstoornis en hun ouders in een groep maakt de uitdaging voor behandelaren nog groter. Van hen wordt gevraagd om onder grote druk, met heel zieke jongeren en ouders, die zich vaak zeer machteloos voelen, niet voor te schrijven wat moet gebeuren. Van hen wordt gevraagd om ouders weer in hun kracht te zetten door gebruik te maken van de groepsdynamiek en van de kracht van erkenning en herkenning van lotgenoten onderling. Van hen wordt verwacht dat ze frustraties en boosheid kunnen incasseren en begrenzen. Van hen wordt verwacht dat ze model staan in het openstaan voor feedback en omgaan met kritiek. Van hen wordt verwacht dat ze weerstand tegen veranderingen herkennen en weten te hanteren. Van hen wordt verwacht dat ze de groep kunnen begeleiden en ook de individuele gezinnen. Dat ze zicht hebben op de verschillende gezinsdynamieken en die kunnen bijsturen als nodig. En van hen wordt verwacht dat ze met creativiteit, durf en plezier verschillende visies op veranderen kunnen hanteren en stimuleren.  

Van de behandelaren wordt gevraagd om hun vertrouwde rol van expert los te laten. En dat juist op een moment dat vanuit alle angsten die een eetstoornis losmaakt in de directe omgeving het beroep op de hulpverlening groot is om de zorg over te nemen.

MGDB inhoud

Er zijn  2 varianten; MGDB voor nog thuis wonende jongeren, nog sociaal-emotioneel afhankelijk van hun ouders en MGDB V voor (jong) volwassenen, op zichzelf wonend en staand.

MGDB Scholing

Vanaf 2022 is er een geaccrediteerde scholing in het opzetten en geven van MGDB groepen en het inpassen van de visie die aan deze groepen ten grondslag ligt op een afdeling.

MGDB Publicaties

De twee Nederlandstalige protocollen, MGDB voor jongeren en MGDB V voor (jong) volwassenen zijn in 2022 uitgebreid gereviseerd en heruitgegeven. Ze zijn te bestellen via het contactformulier.